زندگی نامه

زندگی نامه

مهندس سید هادی میرمیران

مهندس سید هادی میرمیران معمار برجسته ایرانی مهندس سید هادی میرمیران معمار برجسته ایرانی در ۲۳ اسفند ۱۳۲۳ در شهر قزوین به دنیا آمد.…
مهندس سید هادی میرمیران معمار برجسته ایرانی
فهرست