جزوه ایستایی و فن ساختمان مهندس مرتضی خرسند(رایگان)

سوالات چهار گزینه ای تیم های کابل مرتضی خرسند

بخشی از سوالات چهار گزینه ای از جزوه ایستایی و فن ساختمان مرتضی خرسند

منابع

کتاب ایستایی و فن ساختمان انتشارات مرکز معماری ایران فصل ۶

کتاب سازه در معماری : صفحات ۷۳ تا ۸۹

کتاب درک رفتار سازه ها : صفحات ۳۴ تا ۴۱ و صفحات ۱۳۳ تا ۱۵۶

کتاب سازه به مثابه معماری: صفحات ۳۴ و ۳۵

کتاب ساختمان ها چگونه عمل می کنند : صفحات ۲۶۸ تا ۲۷۵

کنکورهای گذشته کنکورهای آزمایشی موسسات مختلف معماری

سوالات چهارگزینه ای – سیستم های کابلی –

۰۱ کدام عبارت در مورد سازهی ورزشگاه رالی صحیح نمی باشد؟سازهی ورزشگاه رالی

۱) قوس های متقاطع یک حلقه فشاری در برابر نیروی رانش کابل ها هستند

۲) کابل های معلق وزن را تحمل می نمایند

۳) کابل های تثبیت کننده در برابر نیروی باد مقاومت می کنند

۴) کابل های متقاطع وزن قوس ها را تحمل می نمایند

۲. کدام گزینه از ویژگی های بل ألامیو نیست؟ویژگی های بل ألامیو

۱) سبتم سازدانی آن بل کابلی است

۲) شالوده پل ، پی گسترده است

۳) طول و فاصله کابل ها طوری طراحی شده که کنش ایجادشده در همه آنها مساوی باشد.

۴) اتصالات گوه فشاری برای اتصال کابل ها به دکل و عرشه را ممکن ساخته است

۳ .کدامیک از روش های زیر برای مقابله با نیروی رو به بالای باد در سازه های معلق استفاده نمی شود؟

۱) الحنای مضاعف

۲) کابل مضاعف

۳) پیش تنیده کردن کابل ها

۴) پوشش کابل ها با پارچه

۴ . در ساختمان کاغذسازی بورگو، پایداری بنا در مقابل نیروهای رو به بالای باد چگونه تأمین می شود؟

ساختمان کاغذسازی بورگو۱) کابل های ثانویه

۲) بار مرده سقف

۲) کابل های معلق

۴) بار مرده دیوارها

۵. کدام سیستم سازه ای در شگل مقابل مورد استفاده قرار گرفته است؟

سیستم سازه ایTenstars1)

۲) Cable Stayed Structure

۳) Tensegrities T

۴) Tube System

۶. شکل نشان دهنده چه نوع سازه ای است؟

شبکه کابلی۱) کابل تک انحنا

۲) کابل مضاعف

۳) شبکه کابلی

۴) منحنی مضاعف

۷. با افزایش طول کابل ها در شکل پایین …………..

افزایش طول کابل ها

۱) مولفه عمودی کنش روی صخره ها ثابت می ماند ولی مولنه النی روی صخره افزایش می یابد

۲) مولفه عمودی کشش روی صخره ها کاهش می یابد ولی مولفه افقی روی صخره افزایش می یابد

۳) مولنه عمودی کشش روی صخره ها ثابت می ماند ولی مولفه افقی روی صخره کاهش می یابد

۴) مولفه عمودی کشش روی صخره ها افزایش می بالید ولی مولفه افقی روی صخره ثابت می ماند

۸. افت بهینه برای یک کابل سهموی چه نسبتی از دهانه آن می باشد؟ (هنرهای ساخت سال ۱۳۸۳)

۱) ۲/.

۲) ۳/.

۳) ۵/.

۴) ۶ /.

۱۰. در ساختمان شکل پایین ورزشگاه رالی پایداری کابل های اصلی توسط کدام عنصر تأمین می شود؟

ورزشگاه رالی پایداری کابل های اصلی

۱) اقوس های سهموی

۲) کابل های تثبیت کننده

۳) ستون های پیرامونی

۴)حلقه کشی پیرامونی

۱۱. کدام گزینه درباره پل ساموئل بکت نادرست است؟

پل ساموئل

۱) شکل پل مانند جنگی است که بر لبه خود منگی است

۲) این پل برای عبور کشتی ها به میزان ۹۰ درجه می چرخد

۳) مهمترین مصالح استفاده شده در این پل نوعی الومینیوم پر مقاومت است

۴ مقطع عرضی دکل آن نیر حمال قوسی شکل است

۱۱. کدام گزینه درباره عنصر نشان داده شده در شکل درست است؟

۱) بارها را به پی منتقل می کند و در برابر نیروی رو به بالای باد اما برای تحمل بار جای مناسب نبتدنیز مقاومت می کند

۲) فقط وظیفه انتقال بارها به پی را بر عهده دارد

۳) فقط در برابر نیروی رو به بالای باد مقاومت می کند

عملکرد سازه ای نداشته و به عنوان المانی معمارانه برای معماری هایتک به کار رفته است

۱۳. سیستم سازه ای مقابل از نوع ……………….. است. پس از تصاویر این

این مطلب را هم ببینید
مقاله در مورد جهاني شدن در كلانشهرهاي كشورهاي جنوب

 Tent Membrane۱)  Tent Membrane

Single Curvature Cable Roof (r

۳) Cable Net

۴) of Tensegrity

فایل دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

 


, ,

مطالب مرتبط با موضوع:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست