سوالات درس درک عمومی معماری منظر مربوط به سال ۱۳۹۸

تعداد سوالات : ۲۰ سوال

مدت آزمون :

نمره منفی : ندارد

نمره پاسخ مثبت : ۱ امتیاز

منبع : کنکور ارشد معماری –

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

فهرست