سوالات درس درک عمومی معماری منظر مربوط به سال ۱۳۹۷

تعداد سوالات : ۲۰ سوال

مدت زمان آزمون :

نمره منفی : ندارد

نمره پاسخ مثبت : ۱ امتیاز

منبع : کنکور ارشد معماری –

  • سوالات:

فهرست