آزمون آنلاین درس تاریخ شهر در ایران

شامل ۲۰ سوال از درس تاریخ شهر در ایران مربوط به آزمون ارشد معماری سال ۱۳۹۸

هر پاسخ صحیح ۱ امتیاز

این سوالات به همراه پاسخ نامه به صورت تصادفی جابجا می شوند

  • سوالات :

فهرست