سوالات آزمون درس درک عمومی معماری

تعداد سوالات : ۲۰ سوال

نمره منفی : ندارد

نمره مثبت : ۱ امتیاز

زمان پاسخگویی : –

سوالات به همراه پاسخ نامه ها در هر بار رفرش جابجا می شوند

این درس یکی از منابع مهم کنکور ارشد معماری می باشد.

  • سوالات

 

فهرست