مبانی بازسازی پس از سانحه (گونه شناسی و طراحی اسکان موقت و دائم، واژگان و تعاریف بلایا و سوانح، مدیریت و برنامه ریزی بازسازی و مدیریت بحران):

تعداد سوالات : ۲۰ سوال

نمره منفی : ندارد

نمره مثبت : ۱ امتیاز

سوالات به همراه پاسخ نامه ها در هر بار رفرش جابجا می شوند


  • سوالات :

فهرست