می تونی بحث درباره بهترین روش از بین بردن زردی کاسه توالت (در ۱۰ دقیقه) را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!

فهرست