می تونی بحث درباره آشنایی با نیلینگ(میخکوبی)، انکراژ، استرات در پایدارسازی گود را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!

فهرست