می تونی بحث درباره تاریخچه استفاده از کفپوش ها (پارکت) در کاخ سعدآباد ! را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!

فهرست