می تونی بحث درباره از ماندگاری، شرایط نگهداری تا خرید گل رز جاودان بنفش را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!

فهرست