می تونی بحث درباره پاورپوینت در مورد پله و آسانسور( رایگان ) – بررسی پله و رامپ و آسانسور را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!

فهرست