می تونی بحث درباره پل سازی در دوره عهد هخامنشی  و آشوریها را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!

فهرست