آزمون آنلاین دروس فنی ساختمان (تنظیم شرایط محیطی، ایستایی، شناخت مواد، عناصر و جزئیات، تأسیسات): سال ۹۸

بعد از ازمون نتیجه و جواب ان را می توانید مشاهده کنید

تعداد سوالات : ۳۰ سوال
نمره پاسخ صحیح  : ۱ امتیاز
نمره منفی ندارد

این آزمون به صورت تصادفی سوالات و پاسخ نامه ها را جابجا می کند.

  • سوالات :

 

فهرست