آزمون دروس فنی ساختمان تنظیم شرایط محیطی، ایستایی، شناخت مواد، عناصر و جزئیات، تاسیسات
مربوط به آزمون سال ۱۳۹۷

  • تعداد سوالات : ۳۰ سوال
  • مدت زمان پاسخگویی: ندارد
  • نمره منفی : ندارد
  • نمره مثبت : هرپاسخ صحیح ۱ امتیاز
  • منبع کنکور کارشناسی ارشد
  • سوالات :

فهرست