می تونی بحث درباره محاسبه سرانگشتی میلگرد فونداسیون را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!

فهرست