می تونی بحث درباره کیفیت، وزن، گرید و سایز؛ عوامل مهم تعیین قیمت میلگرد هستند را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!

فهرست