می تونی بحث درباره سهند سازه بتن ، پیشگام در تولید سقف وافل مطابق آخرین استانداردهای کیفیت را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!

فهرست