می تونی بحث درباره نینا‌ محجوب مهندس ایرانی طراح حل مشکل جمعیت نیویورک را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!

فهرست